VAKTERMEN

 

Anker: IJzeren klauw waarmee een kozijn aan een muur bevestigd wordt.

Boeiboord: Verbrede bovenrand van een dakkapel, ter verfraaiing en versteviging van de constructie.

Blind beslag of verdekte scharnieren: Dit is beslag aan de binnenzijde van het kozijn dat niet zichtbaar is. Voordeel: geen opzichtige scharnieren, plaatjes en kapjes in het zicht bij de ramen.

Borstwering: Halfhoog muurtje of wand van stenen, schroten, rabatdelen of panelen. Komt ook voor in deuren, tuindeuren, of schuifpui en u heeft dan de keus uit schroten of een glad paneel.

Bovendorpel: Het horizontale deel aan de bovenkant van het kozijn.

Compriband: Donkerkleurige met kunsthars geïmpregneerde sponsachtige band die toegepast wordt voor de buitenafdichting van het kozijn. De band is UV-bestendig en blijvend elastisch.

Dagkant: Het deel van de muursponning aan de binnenkant van de woning.

Dorpel: Horizontaal deel van een kozijn.

Draaiend deel: Bewegend deel binnen een kozijn (raam of deur)., veelal vleugel genoemd.

Kalf: Horizontaal deel binnen het kozijn, wordt ook wel tussendorpel genoemd.

Koppelen: Het horizontaal of vertikaal aan elkaar monteren van twee of meerdere kozijn elementen. Soms is dit technisch noodzakelijk, soms is dit esthetisch fraaier.

Koppelprofiel: Een profiel waarmee 2 kozijnen aan elkaar gekoppeld worden (toegepast bij vliesgevels en grote of samengestelde gevelelementen).

Kozijn: Raamwerk waar glas, panelen, ramen of deuren in aangebracht kunnen worden.

Latei: Betonnen balk direct boven een kozijn ter ondersteuning van buiten- of binnenmuur.

Neggekant: Het deel van de muursponning aan de buitenkant van de woning.

Nop: Kunststof afdekkapje over een schroef vaak toegepast bij Trespa buitenafwerking.

Onderdorpel: Horizontaal deel aan de onderkant van een kozijn.

Opklossen: Het recht- en vastzetten en van de beglazing met behulp van kunststof plaatjes/blokjes.

Overslag: Het niet gelijk zijn van de profielbreedte van het kozijn: buitenkant is breder in tegenstelling tot stomp.

Penant: Gemetselde steunpilaar tussen twee openingen in een gevel.

Rabatdelen: Gestapelde brede houten, of op hout gelijkende, kunststofdelen, vaak toegepast als gevelbekleding of borstwering.

Raamkozijn: is een rechthoekig frame, randwerk of raamwerk waarin ramen of beglazing wordt geplaatst. Raamkozijnen kunnen gemaakt worden van kunststof, aluminium, hout of staal. In zijn meest eenvoudige vorm bestaat een raamkozijn uit twee stijlen (een linker- en een rechter stijl) en twee dorpels (een onder- en een bovendorpel). Een tussendorpel in een raamkozijn wordt ook wel kalf genoemd.

Raamdorpelstenen: Mat of glimmend geglazuurde tegeltjes die aan de onderkant van een kozijn aan de buitenzijde gemonteerd worden ter bevordering van de afwatering.

Renolitfolie: Sterke duurzame kunststof folie welke wordt toegepast op kozijnprofielen, gevelbekleding profielen en diverse afwerkingmaterialen. Leverbaar in vele kleuren en houtstructuren.

Roeden: Glas onderbrekingen van kunststof. De kunststof roeden worden in de spouw van het isolatieglas aangebracht, maar het is ook mogelijk om het op het glas te maken, hierin zijn verschillende breedtes mogelijk.

Sponning: Uitkeping in het kozijnprofiel waar glas, een vleugel of een afwerklat in gemonteerd kan worden. De sponning is de diepte van het kozijnprofiel.
Spouw: De al dan niet geïsoleerde luchtruimte tussen 2 vaste wanden (muren, glas, etc.).

Stijfheid: De mate waarin een kozijn op (wind)kracht meegeeft. De grootste stijfheid heeft staal, daarna hout, dan met staal verstevigde kunststof kozijnen en tenslotte aluminium.

Stijl: Verticaal deel van een kozijn.

U-waardes
De kozijnisolatiewaarde speelt een steeds grotere rol. Bedoeld is de U-waarde (warmtedoorgangscoëfficiënt), die het warmteverlies van het bouwelement per m2 aangeeft (W/m2K)

Vereenvoudigd kan men zeggen:

Des te lager de U-waarde, des te beter is de warmte-isolatie van het kozijn.

Ug = waarde van de beglazing (g = glas)

De Ug-waarde (‘g’ staat voor glass) geeft de U-waarde enkel van het glas zelf. De Ug-waarde van het glas mag 1.1 W/m²K zijn. In de huidige regelgeving rekent men tegenwoordig met een Ug-waarde van 1.0 W/m²K. Deels omwille van de betere U-waarde van het glas en deels omdat dit glas automatisch een lagere zonnetoetredingsfactor heeft (ZTA of g-waarde) die zorgt voor een lagere oververhitting.

Uf = waarde van het kozijn (f = frame)

De Uf-waarde laat weten hoeveel warmte er verloren gaat via het raamprofiel. Kunststof scoort op dit vlak vaak beter dan hout en aluminium. Aluminium profielen scoren vaak het minst goed. Met stalen ramen is het vaak niet mogelijk om binnen de toelaatbare eisen te blijven.

Afstandshouders van het glas
Ook de afstandshouders waarmee het dubbel of driedubbel glas wordt samengehouden heeft een invloed op de Uw-waarde van het glas. Er zijn de klassieke aluminium afstandshouders en je hebt de thermisch verbeterde afstandshouders

Uw = waarde van het complete kozijn + glas (w = window)

De Uw-waarde geeft mee hoeveel warmte er verloren gaat door het volledige raam. Men rekent hierin zowel het glas (Ug), het profiel (Uf) als de afstandshouders van het glas.

Onze hout/aluminium kozijn Dialog Variotop met een U-window (Uw) van 0,49 W/m2K, energiebesparende kozijn met 4-voudig HR++++ uitgevoerd in combinatie met buitenjalouzie (raffstore)

 

Ventilatie

Ventilatie of doorstroming van uw binnenlucht is essentieel voor een gezonde en comfortabele binnenlucht. Zonder verse lucht wordt jouw woning zeer ongezond. Een goed ventilatiesysteem is dan ook verplicht! Hiervoor worden minimumeisen opgelegd.

 

Wat is het belang van een goede ventilatie?
Ventileren is het continu verversen van lucht in een woning. Dit is absoluut noodzakelijk voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. Slechte ventilatie leidt tot verschillende nadelige effecten, bijvoorbeeld:

Ophoping van ongezonde gassen zoals CO2. Dit zorgt voor een muffe en ongezonde omgeving. Ook andere schadelijke gassen die afgegeven worden door de mens of bouwmaterialen leiden tot slechte luchtkwaliteit.
Ophoping van vocht: dit kan leiden tot schimmelvorming of groei van schadelijke bacteriën
Symptomen zoals hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid of zelfs ademhalingsklachten
Een goede ventilatie is dus uiterst belangrijk voor de gezondheid en comfort van de mens. In de laatste jaren probeert men steeds meer mensen ook bewust te maken van slechte luchtkwaliteit in de woning.

Strengere regels
Door de toenemende aandacht voor het bouwen van luchtdichte woningen met een goede isolatie wordt ventilatie nog belangrijker. Daarom moet iedereen verplicht een goed ventilatiesysteem installeren in renovatie -of nieuwbouwprojecten. Hiervoor werden dan ook strenge regels opgesteld. De basisregel is dat een minimale ventilatie van 3,6 m³ per uur per m² moet voorzien worden. 

Verstevigingskoker: Stalen profiel binnenin een kozijn

Vleugel:Bewegend deel binnen een kozijn (raam of deur).

Waterslag: Buitenvensterbank van aluminium, hout of kunststof ter bevordering van de afwatering.

Zijstijl: Verticaal deel aan de zijkant van een kozijn.